Köp- och leveransvillkor

  1. Kunden ansvarar för att de person- och kontaktuppgifter som kunden anger vid beställning är riktiga.
  2. Varorna som erbjuds i webbshoppen säljs så långt lagret räcker och det kan inte garanteras att utsåld vara ersätts med annan.
  3. Kundens beställning är bindande och kan inte avbeställas efter att kunden erhållit en bekräftelse via e-post.
  4. Kunden tar emot varorna på den leveranstidpunkt som framgår i orderbekräftelsen. Leveransdag framgår på webbshoppen. Om inget annat framgår av orderbekräftelsen sker leverans av varorna på kundens angivna adress. Uppstår leveransförsening meddelas kunden via e-post eller telefon.
  5. Villkor för frakt och fraktavgift framgår på webbshoppen.
  6. Priset på varorna bygger på vikten, som kan variera något beroende på varornas storlek. Kunden får först en uppskattad vikt som sedan regleras efter vägning.
  7. Kunden betalar angivet pris enligt kilo- eller styckpris, samt leveranskostnader som anges i orderbekräftelsen. Ytterligare information om leveranskostnader finner du på webbshoppen.
  8. www.bredviken.fi reserverar sig mot eventuella felaktigt angivna priser och prisförändringar som kan uppkomma till följd av omständigheter utanför www.bredviken.fi:s kontroll. Skulle detta ske meddelas kunden snarast per e-post eller telefon. Om kunden inte godtar förändringen har kunden möjlighet att utan kostnad avbeställa varan eller varorna.
  9. Betalning sker vid leverans av varorna mot kontant betalning eller faktura.
  10. www.bredviken.fi månar om att kvaliteten på varorna är bra. Skulle varan visa sig vara bristfällig eller felaktig vid leverans skall kunden snarast reklamera detta per e-post och förklara vari felet ligger.

Tillbaka